Pravila portala

Pravila korištenja portala ProZ.com

Sljedeća pravila utvrđena su radi stvaranja i zaštite ugodnog ozračja usmjerenog na rezultate u prevoditeljskom radnom okruženju portala ProZ.com. Korištenjem portala iskazujete vaše prihvaćanje i suglasnost na pridržavanje tih pravila.


Pravilo portala

1 Forumi portala ProZ.com stoje na raspolaganju isključivo za raspravu o temama iz djelokruga rada portala ProZ.com.
Među valjanim temama za raspravu nalaze se teme o jeziku i jezičnim uslugama (prevođenje, tumačenje, lokalizacija, titlovanje, itd.), kao i poslovna i tehnička pitanja koja su od posebnog interesa za profesionalce jezika u njihovom radu. Upisi koji se ne odnose na jezik ili prevođenje nisu dopušteni. Upisi koji su političke ili vjerske prirode ili na drugi način kontroverzni ili koje bi drugi korisnici mogli ocijeniti uvredljivim bit će uklonjeni bez obzira na gledišta koja su u njima izražena. [ Za podrobnije informacija upućujemo Vas na Definiciju djelokruga rada portala ]
2 Od autora upisa se očekuje da upišu podroban naslov i da svoje upise postavljaju u najpogodniji formu.
S obzirom na to da su forumi na portalu ProZ.com vrlo aktivni, potrebno je posvetiti pažnju kako bi se osigurala korisnost izvora. Naslovi upisa moraju što je moguće bolje opisati sadržaj upisa, ukoliko je to moguće, na način da bit upisa bude izražen u naslovu. (Primite na znanje kako su u svrhu jasnoće i organizacije arhive moderatori primili ovlaštenja za uređivanje naslova upisa i za premještanje tema iz jednog foruma u drugi.)
3 Upisi ne bi trebali biti postavljeni više puta.
Ne postavljajte istu temu više puta ili u više foruma.
4 Odgovori ne bi trebali odstupati od postavljene teme.
Kada odgovarate na neku temu, držite se teme kako je predstavljena. Za promjenu rasprave, potrebno je postaviti novu temu.
5 Nagađanja o mišljenju drugih nisu dopuštena.
Komentiranje mišljenja drugih bez ovlaštenja ('Jenny očito misli...') nije dopušteno.
6 Kada je tema zaključana, ta se rasprava ne može nastaviti.
Raspravu sadržanu u temama koje su moderatori ili ovlašteni djelatnici portala zaključali ili skrili ne treba ponovno započeti. Nakon zaključavanja teme, upisi postavljeni u takvim temama se više ne mogu uređivati.
7 Treba koristiti naznačeni jezik foruma.
Radni jezik je određen za svaki forum i taj bi jezik, ukoliko je to moguće, trebalo koristiti pri postavljanju upisa. Ukoliko nije određeno drugačije, radni jezik je engleski.
8 Ne smije se raspravljati o točno određenim naručiteljima prijevoda.
Nisu dopušteni upisi ili komentari u svezi s točno određenim naručiteljem prijevoda (identificirani imenom, upućivanjem, poveznicom ili na drugi način), bili oni povoljni ili nepovoljni. (Korisnici portala trebali bi koristiti Blue Board portala ProZ.com za izraživanje vjerojatnosti njihovog ponovnog rada za određenog naručitelja prijevoda.)
9 Osoba koja je postavila oglas za posao snosi odgovornost za poštivanje autorskih prava.
Zabranjeno je korištenje materijala bez ovlaštenja (zaštićenih autorskim pravima, žigom ili na drugi način). Jedino izvaci i poveznice na članke mogu biti otisnuti, ukoliko nije ishođena suglasnost izdavača. U takvim slučajevima, u oglasu mora biti jasno naznačeno kako je navedena suglasnost ishođena.
10 Zabrana pravnih tumačenja.
Pravna tumačenja i pravna osporavanja politika i svojstava portaka ProZ.com ne bi se trebala pojavljivati u forumima, već bi trebala biti upućena na sjedište portala ProZ.com u pisanom obliku.
11 Koristiti posebne dijelove portala.
Forumi ne bi trebali biti korišteni za pitanja za koja postoje za to namijenjeni dijelovi portala. [ Popis namjenskih dijelova portala naći ćete ovdje ]
12 O postupku ispitivanja za mrežu Certificiranih profesionalaca ne smije se raspravljati u forumu.
Radi očuvanja dostojanstva postupka ispitivanja za mrežu Certificiranih profesionalaca ne smije se raspravljati o pojedinostima postupka u forumu. O pojedinostima koje se odnose na nečije osobno iskustvo s postupkom ispitivanja za mrežu Certificiranih profesionalaca, uključujući priopćene razloge prihvaćanja ili odbijanja nečijeg zahtjeva, ne smije se raspravljati u forumu. Pitanja mogu biti postavljena podnošenjem tiketa za podršku.
13 Najavljivanje priredbi u forumima dopušteno je isključivo u forumu "Language Industry Events & Announcements" (Najave i priredbe prevoditeljskog sektora).
Moguće je postaviti jednu najavu po priredbi u forumu Prevoditeljski događaji i najave. Dodatne najave (primjerice: "podsjetnik", "posljednji poziv") nisu dopuštene. Priredbe ne bi trebale biti najavljene na bilo kojem drugom mjestu u forumima. Dopuštena je iznimka u slučaju ne-engleskih foruma ili foruma za određene države; priredba može biti oglašena jednom, u jednom ne-engleskom forumu ili forumu za određenu državu (i to ne zajedno s oglašavanjem u forumu Događaja i najava, već umjesto toga).

Prihvaćanje gornjih pravila predstavlja preduvjet za kontinuirano pravo pristupa i korištenja portala.

Provedba

Ovlašteni djelatnici i moderatori mogu poduzeti bilo koju od niže navedenih mjera radi provedbe gornjih pravila:
* kontaktirati korisnike portala kako bi privukli njihovu pozornost na određena pravila
* suzdržati se od odobravanja (ili ukloniti/skriti) upisa koji predstavljaju povredu nekog pravila
* prouzrokovati prikazivanje poruke vezane uz pravila određenim korisnicima kada poduzimaju određene radnje
* privremeno ili trajno ukinuti pravo pristupa svojstvima portala koja su korištena protivno pravilima.
* ukinuti profil ili otkazati članstvo (samo ovlašteni djelatnici portala)

Otkaz

U rijetkim slučajevima teške povrede, ovlašteni djelatnici portala ProZ.com mogu ukinuti profil (i otkazati članstvo) s trenutnim učinkom. No, u većini slučajeva, za otkaz ProZ.com koristi politiku "žutog kartona/crvenog kartona", koja je slična praksi žutih kartona/crvenih kartona u nogometu.

Žute i crvene kartone izdaju jedino ovlašteni djelatnici portala. Pravila se navode po broju, a evidentira se datum izdavanja kartona. Pojmovi "žuti karton" ili "crveni karton" izričito se navode; u slučaju slanja e-poruke, pojmovi će biti naznačeni u retku predmeta.< br>
Korisnik portala kojemu je izdan žuti karton može i dalje koristiti portal (ponekad uz određena ograničenja), ali je upozoren da će daljnje povrede dovesti do otkaza članstva. Osoba čiji je profil ukinut neće biti ponovno primljena u ProZ.com.

Naručitelji prijevoda podliježu Politici otkaza portala.

Pojašnjenje

Ako želite pojašnjenje bilo kojeg od gore navedenih pravila ili pravila provedbe, molimo podnesite zahtjev za podršku.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

hrvatski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pretraživanje pojmova
  • Poslovi
  • Forumi
  • Multiple search