Osnovno o portalu ProZ.com


Služeći najvećoj zajednici prevoditelja na svijetu, portal ProZ.com pruža sveobuhvatnu mrežu temeljnih usluga, resursa i iskustva koja unaprjeđuje život svojih članova. Ovdje se nalazi popis i sažetak najosnovnijih svojstava.


Pružite i ostvarite pomoć u prevođenju težih pojmova

Mreža KudoZ prevoditeljima i ostalima pruža okvir da jedni drugima pomognu s prijevodima ili objašnjenjem pojmova i kraćih izraza. Do danas je postavljeno 3,797,242 prevoditeljskih pitanja. Sva ta pitanja i predloženi prijevodi stvorili su vrlo korisnu pretraživu arhivu.


Angažirajte profesionalne prevoditelje i pronađite nove klijente

ProZ.com je izvor broj jedan novih klijenata za prevoditelje. Poslovi prevođenja i tumačenja objavljuju se preko sustava poslova, a zainteresirane strane mogu tada podnijeti ponudu. Pored sustava za objavljivanje poslova, također postoji pretraživi imenik samostalnih prevoditelja i tumača koji se može koristiti za pronalaženje profesionalaca.


Nazočite događajima portala ProZ.com - konferencijama, tečajevima i druženjima

Konferencije, tečajevi (online i offline) i druženja (neformalni susreti skupina korisnika portala ProZ.com koji žive u blizini) portala ProZ.com održavaju se diljem svijeta. Ti su događaji odličan način za proširenje Vaših vještina, susret s novim profesionalcima i zabavu!


Ostavite povratnu informaciju o naručiteljima prijevoda, pročitajte tuđe povratne informacije

Blue Board je pretraživa baza podataka naručitelja prevoditeljskih poslova s povratnim informacijama davatelja usluga. Korisnicima portala ProZ.com koji su radili s određenim naručiteljem prijevoda dopušteno je unijeti broj od 1 do 5 koji označava njihovu "vjerojatnost ponovnog rada" s određenim naručiteljem prijevoda, kao i kraći komentar. Uz više od 15,000 naručitelja prijevoda u evidencijama, dobra je praksa provjeriti Blue Board prije prihvaćanja posla od nekog novog klijenta.


Raspravljajte o prevoditeljskim pitanjima s drugim profesionalcima

Raspravite pitanja od značaja za posao prevoditelja ili tumača u forumima poput Lokalizacija, Tehnička pomoć za CAT alate, Utemeljivanje svoje djelatnosti, Podnaslovi, itd.Pitate se odakle krenuti?

Počnite s otvaranjem besplatnog računa ».
Već imate račun na portalu ProZ.com? prijavite se na mrežu »


Pregled portala

Brzi pregled dostupnih svojstava na portalu ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Pretraživanje pojmova
  • Poslovi
  • Forumi
  • Multiple search